200+ positieve reviews

Corona-protocol Bike & Bite Rotterdam en Delft

Wij volgen nauwgezet de richtlijnen van het RIVM. Hierbij worden de volgende maatregelen gehanteerd:

-Tours dienen altijd van tevoren online gereserveerd te worden.

-Bij de boeking verklaren de deelnemers dat zij niet mee zullen gaan indien zij een of meerdere van deze vragen positief beantwoorden: https://checkgesprek.nl/assets/vragenlijst.pdf.

-Gidsen verklaren zelf dat zij voorafgaand aan de tour alle bovenstaand gelinkte vragen negatief kunnen beantwoorden.

-Als een deelnemer tijdens de tour ziekteverschijnselen krijgt, dient deelname aan de tour beëindigd te worden.

-Wij houden een maximale groepsgrootte aan van 12 deelnemers exclusief gids.

-Alle deelnemers dienen 1,5 meter afstand van elkaar en de gids te houden. 

-Deelnemers die uit één huishouden komen hoeven niet onderling 1,5 meter afstand te houden.

-Verschillende huishoudens dienen ook 1,5 meter afstand van elkaar en de gids te houden.

-Alle deelnemers en de gids dienen 1,5 meter afstand van andere gebruikers van de openbare ruimte te houden.

-Bij organisatie en tijdens uitvoering van rondleidingen worden drukke plekken vermeden zodat 1,5 meter afstand houden mogelijk is.

-Bij het verzorgen van meerdere tours op één dag zullen wij werken met gespreide starttijden, om drukte bij aanvang van de tours te vermijden.

-Bij aanvang van de tour wordt nogmaals gecontroleerd op gezondheid door middel van vraagstelling volgens bovenstaande vragenlijst.

-Bij de reservering worden deelnemers gewezen op de regels tijdens de rondleiding, direct voorafgaand aan de tour herhaalt de gids deze regels; deelnemers dienen hiermee akkoord te gaan en te allen tijde de regels te volgen.

-De gids of andere begeleider van de rondleiding is gemachtigd om (verdere) deelname aan de tour te ontzeggen, indien deelnemers de regels overtreden.

-Bij het betreden van een openbaar gebouw of horeca-gelegenheid worden de officiële richtlijnen gehanteerd zoals zij voor dat pand gelden. Deze richtlijnen zullen van tevoren door de gids worden gecommuniceerd aan de groep.

-Wij informeren mensen over de aanwezigheid van openbare toiletten op de route, zodat de deelnemers weten waar ze veilig gebruik kunnen maken van deze voorzieningen.

-Bij tours waarin fietsen, steps, scooters, etc gebruikt worden, worden de contactpunten (handvatten, remhendels, zadels, etc) voorafgaand en na afloop van de rondleiding gedesinfecteerd.

-Boekingen kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden verzet of geannuleerd als de maatregelen omtrent Corona de tour onmogelijk maken.

Voor meer informatie en een gedetailleerd overzicht van de symptomen van het coronavirus verwijzen wij naar deze site: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.

Book Now